CEO Alfred Attema en Chief Impact Officer Marieke Boekhold-Miltenburg over de verduurzamingsslag die bij CCI gaande is. Verduurzaming niet alleen in de producten maar ook in de organisatie. Hoe krijg je je bedrijf ‘aan’ en de mensen ‘aan’ om daarin mee te doen?