Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacybeleid van de website www.bencis.com. Hierin staat hoe wij de persoonsgegevens beheren die via onze website worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt om u diensten te verlenen. Alle persoonsgegevens worden met zorg behandeld en worden doorgegeven aan andere Bencis-entiteiten en aan onze externe onderaannemers, zoals de hostingprovider.

Dit beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, bijvoorbeeld als we nieuwe functies aan onze website toevoegen waarvoor persoonsgegevens nodig zijn.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens die u bewust via onze website aan ons verstrekt. ls u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement van Bencis, vragen wij u om de volgende gegevens: uw naam, bedrijfsnaam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om relevante nieuwsbrieven te selecteren en om u uit te nodigen voor evenementen. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om u in kennis te stellen van andere zaken die voor u interessant kunnen zijn.

Bovendien verwerken wij automatisch persoonsgegevens om het technische en functionele beheer van onze website uit te voeren en om ervoor te zorgen dat onze website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen wij diverse gegevens verwerken, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op onze website bezoekt, de browser die u gebruikt, uw demografische gegevens en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Voor hetzelfde doel gebruiken wij ook cookies. Met cookies zien we beter hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij de algehele ervaring kunnen verbeteren. Raadpleeg de informatie over cookies hierna.

Tot slot gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om te reageren als u contact met ons opneemt met vragen of verzoeken.

Beveiliging

Bencis beveiligt uw persoonsgegevens met verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden die onze website hosten. We treffen in het bijzonder de volgende maatregelen:

  • Voor toegang tot persoonsgegevens is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.
  • We gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, afgekort tot “SSL”) om alle informatie te versleutelen die tussen uw apparaat en onze website wordt verzonden wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Wij gebruiken analytische cookies van derden om analyses uit te voeren en de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Als u niet instemt met het gebruik van cookies, plaatsen wij een functioneel cookie op uw apparaat om uw keuze te onthouden. Deze verloopt na twee weken.

Het is ook mogelijk dat er cookies worden geplaatst door de verschillende sociale media waarnaar op onze website wordt verwezen. Sociale media gebruiken dergelijke cookies om functies in te schakelen en om informatie te verzamelen die ze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

U kunt cookies op elk moment inschakelen of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Alle gegevens die wij via het gebruik van cookies verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld.

Sociale media

Als u materiaal van de website van Bencis deelt via sociale media, worden uw persoonsgegevens zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s bij deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke media.

Overige websites

De website van Bencis kan verwijzingen (waaronder hyperlinks) bevatten naar websites die door andere bedrijven/personen of door sociale media worden aangeboden. Bencis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wij werken samen met andere organisaties die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of organisaties als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie toegang tot persoonsgegevens vraagt in geval van een vermoedelijk misdrijf).

Gegevens inzien, corrigeren of wissen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zoals die door Bencis zijn verwerkt kosteloos in te zien, te laten corrigeren en te laten wissen. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Als u uw persoonsgegevens zoals die door Bencis zijn verwerkt wilt inzien of wilt laten bijwerken, corrigeren of wissen, kunt u uw verzoek sturen naar info@bencis.com of per post naar de Bencis-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (zie hierna).

Als u vragen of klachten over dit privacy- en cookiebeleid hebt, stuurt u een e-mail naar info@bencis.com. Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste wijze helpen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens

Bencis Capital Partners B.V., gevestigd te Zuidplein 76, 1077 XV Amsterdam (Nederland), Bencis Capital Partners Belgium N.V., gevestigd te Culliganlaan 2E, 1831 Brussel (België) en Bencis Capital Partners Deutschland GmbH, gevestigd te Kaiserswerther Straße 115, 40880 Ratingen (Duitsland) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.